ỐP LƯNG DẺO TRONG CHO CÁC DÒNG ĐIỆN THOẠI – LOẠI DÀY TỐT – CÓ HỘP